Nieuwe editie Danswetenschap in Nederland

Danswetenschap

Danswetenschap in Nederland bundelt (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van dans, uitgevoerd in Nederland of door Nederlanders. De Vereniging voor Dansonderzoek bereidt de achtste editie voor, die in het najaar van 2014 moet verschijnen. 

Artikelen (of voorstellen daartoe) over afgerond en lopend onderzoek bij voorkeur geschreven in het Engels zijn welkom. Deadline aanmelding: 1 januari 2013. Aanleveren artikel: 1 april 2014. E-mail:E.M.M.Wildschut@uu.nl of ga naarwww.dansonderzoek.com