Studiemiddag over het nieuwe handboek DANS!

Handboek DANS!

Ter gelegenheid van het verschijnen van het nieuwe handboek DANS! voor het basisonderwijs, organiseren de auteurs op vrijdag 14 maart een studiemiddag bij Inholland in Dordrecht.

Het doel van de studiemiddag is interactief inzicht geven in de methodiek en de didactiek van dit handboek. De studiemiddag bestaat uit actieve workshops die verzorgd worden door de auteurs van het nieuwe handboek: Etje Heijdanus (lid NBDK), Anouk van Nunen (lid NBDK), Martin Valenkamp, Ronald Hueskens en Pauline Verhallen.

Aanmelden voor de studiemiddag kan tot uiterlijk 12 maart 2014 via info@coutinho.nl of klik voor meer informatie 

Meer informatie over DANS!:

Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang. Zo verkennen zij zichzelf, de ander en de wereld. Het vak dans is een vast onderdeel geworden in het basisonderwijs via de Kerndoelen en de Kennisbasis. DANS! is het eerste handboek dat deze kennisbasis concretiseert. De praktische didactiek met duidelijke leerlijnen helpt (aankomende) leerkrachten dansmateriaal te gebruiken en te ontwikkelen. Met DANS! ontdekken zij de expressiemogelijkheden van dans en leren deze toepassen.

DANS! start met theorie over dans, ontwikkelingspsychologie, competenties voor en de ontwikkelingsdomeinen van dans. Centraal didactisch uitgangspunt is ‘Leren door doen’. Het praktische deel omvat vervolgens leerlijnen dans voor groepen 1 tot en met 8, lesgeven in de stagepraktijk, start- en voorbeeldlessen met theoretische reflecties en samenhang met andere vakken. Er is een uitgebreide website met interactieve oefeningen, opdrachten, lesvoorbeelden en relevante links en een docentendeel met een beknopte handleiding en toetsen.