Op bezoek bij Cannes Jeune Ballet

Cannes Jeune Ballet

Vanaf 2013 is Jenny Veldhuis op zoek naar zogenaamde Junioren Balletten. Oftewel balletgezelschappen voor net-afgestudeerden, in samenwerking met een officieel balletgezelschap en een opleiding. Ze kwam in Cannes uit.

Uitnodiging vanuit Cannes

Er zijn in Europa ongeveer acht jeugd- of juniorgroepen. Ik heb er zeven gevonden, deze bezocht en erover gepubliceerd. In het najaar van 2016 ontving ik een uitnodiging van de Balletschool in Cannes. Zij brengt regelmatig buitenlandse Junioren Balletten en eigen, jonge leerlingen samen.

Rosella Hightower

De balletschool in Cannes ontstond in 1991. De zeer bekende ballerina Rosella Hightower kwam vanuit Amerika naar Europa en wilde graag dansers opleiden. In 1992 kwam de school tot stand maar Rosella besefte dat alleen balletlessen volgen je nog geen danseres maakt. Daarom besloot zij een balletschool samen met het reguliere onderwijs op te richten. Het werd een ‘École Supérieure’ voor leerlingen van 11 t/m 15/16 jaar oud.

Erkenning voor dans

Rosella Hightower besloot het algemeen onderwijs, samen met dansvakken, zoals Ballet, Spaanse Dans, Moderne Dans en Jazz samen te brengen. Daarnaast kwamen ook: Anatomie, Ballet- en Muziekgeschiedenis en later ook nog Choreografie en Voorstellingen. De opleiding leidt op tot het ‘Diplome National Supérieur Professionel’. In samenwerking met de Universiteit van Toulon kon de opleiding uitgebreid worden met de mogelijkheid tot een Bachelor Degree. Het Franse ministerie voor cultuur heeft inmiddels het vak Dans officieel erkend.

Veel faciliteiten en nationaliteiten

In 2002 is er voor de school een prachtig gebouw opgericht en de Ecole Supérieure de Danse de CannesMougins bestaat uit een schoolgebouw, 4 danslokalen, een woongedeelte met een kantine en een slaapgebouw. Dit alles bevindt zich in een grote tuin. Momenteel zijn er 160 leerlingen voor de dansopleidingen en 200 amateur-leerlingen. Daarvan is 54% buitenlanders, waarvan 15% van verschillende nationaliteiten. Elk jaar worden er regelmatig twintig leerlingen uitgekozen voor het optreden van zo’n 15 voorstellingen. Gezien het hoge niveau van de opleiding worden er regelmatig leerlingen aangenomen door balletgezelschappen in Frankrijk.

Buitenlandse samenwerking 

In 2004 ontstond een uitnodiging om met andere balletscholen een week samen te werken. Hiervoor werden scholen uitgenodigd uit Madrid, de Rotterdamse Dansacademie, de San Francisco Ballet School, Genève Junior Ballet en Tuscany Junior Ballet. Vanaf 2007 kwamen daar nog het Jeune Ballet uit Duitsland bij en gezelschappen uit Frankrijk, Italië en Zwitserland. In 2017 werden het Noorse Junioren Ballet II en Houston Ballet II uitgenodigd.

Een bijzonder bezoek

Het was tijdens mijn bezoek in 2016 zeer interessant te zien hoe zowel de leerlingen als de docenten omgaan met het gevarieerde lesaanbod. Een hele belevenis hoe al deze zeer jonge mensen – die over het algemeen elkaars taal niet begrepen – via dans communiceerden.

Jenny Veldhuis heeft zich als toenmalig voorzitter van de NBDK jarenlang ingezet voor de vereniging en de danskunst. Ook richtte zij zich op het faciliteren van de mogelijkheid om al op jonge leeftijd te kunnen deelnemen aan een vooropleiding gericht op een toekomstige danscarrière. Zij publiceert nu in tijdschriften als Dancing Times.

Jenny Veldhuis

Jenny Veldhuis bij de Algemene Ledenvergadering van Dansbelang