Uitkomst onderzoek receptieve component van danseducatie in het onderwijs

receptive research dance education

Op verzoek van Dansbelang NBDO voerden studenten Theaterwetenschap en Dramaturgie van de UVA onder begeleiding van dr. Cock Dieleman een onderzoek uit naar de wijze waarop de receptieve component van danseducatie vorm krijgt in het reguliere onderwijs.

Het onderzoek werd in 2016 gehouden. De studenten van de UvA richtten zich met hun onderzoek op het dansprogramma van een scholengemeenschap met dans als eindexamen. Wat is de invloed van de receptieve component van danseducatie? Receptief, dat wil zeggen het aanschouwen en ondergaan van dans, vormt een van de drie componenten actief, reflectief en receptie. De ontwikkelgroep theorievorming danseducatie van Dansbelang instigeerde het onderzoek.

Lees hier het onderzoek