Update Modelovereenkomst van Opdracht Dansdocent

modelovereenkomst

Dansbelang startte najaar 2016 met het formuleren van een Overeenkomst van opdracht voor dans/balletlessen. Hoe vordert dat?

Een overzicht van acties van Dansbelang en reacties van de Belastingdienst:

  • Een eerste conceptversie is naar alle Dansbelang-leden gemaild met het verzoek er op te reageren en suggesties voor verbetering aan te leveren. Daar is toen goed op gereageerd. Alle reacties zijn meegenomen en verwerkt in een herzien tweede concept.
  • December 2016 is het tweede concept ter advisering voorgelegd aan de Belastingdienst. Begin maart 2017 reageerde de Belastingdienst daarop met een zeer uitgebreide reactie en een lijst van 22 vragen en opmerkingen bij de Overeenkomst van opdracht van Dansbelang.
  • Vervolgens kwam een gesprek tot stand tussen Dansbelang en een projectleider DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) van de Belastingdienst. Tijdens dat gesprek kwamen alle 22 punten aan de orde.
  • Vervolgens heeft Dansbelang alle opmerkingen en vragen die tijdens het gesprek behandeld werden, stap voor stap bekeken en hebben de adviezen geleid tot het bijstellen van concept 2. Waar nodig zijn de betreffende teksten aangepast.
  • De inmiddels derde versie van de Modelovereenkomst voor de branche van ballet/dansscholen is begin mei 2017 aan de Belastingdienst ter goedkeuring voorgelegd.
  • Bij navraag is inmiddels gebleken dat de versie nu bij een tweede beoordelaar ligt en we binnen niet al te lange tijd de bevindingen van de Belastingdienst tegemoet kunnen zien.

Update september 2017

De Belastingdienst keurt de modelovereenkomst van Dansbelang goed! Binnenkort is de overeenkomst te downloaden via de website van de Belastingdienst en natuurlijk ook via de site van Dansbelang.

Modelovereenkomsten naar 2018

De Belastingdienst heeft ons gerustgesteld met de mededeling dat de handhaving inmiddels opnieuw is opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden. De Belastingdienst vervult dit jaar dan ook vooral een coachende rol op de werkvloer. Zo hopen zij dat het duidelijk wordt wat wel en wat niet kan.

Wordt vervolgd!