Nieuwe salaristabel van Dansbelang voor dansdocenten

nieuwe salaristabel Dansbelang

Dansbelang heeft een nieuwe salaristabel voor dansdocenten opgesteld. Wat hoor je een docent te betalen en welk tarief is redelijk om te vragen?

Verzoek om een nieuwe salaristabel

Tijdens de algemene ledenvergadering is het verzoek gekomen om voor 2017/2018 de richtlijnen voor honorering dansdocenten te vernieuwen. Niet een eenvoudige opdracht want de meningen over het uurtarief van een dansdocent lopen zeer uiteen. Toch heeft Dansbelang een tabel op kunnen stellen met een goede richtlijn.

Het voorstel is nu om:

  1. Met ingang van 1 september 2017 een inflatiecorrectie van 1,5% tot 2% toe te passen.
  2. De schaalindeling te beperken en te vereenvoudig tot 15 oplopende salarisschalen.
  3. Minimaal twee functieniveaus te onderscheiden; danslessen en werkzaamheden op hbo-niveau en danslessen en activiteiten op mbo-niveau.

Ook is rekening gehouden met een terugkerende loonsverhoging van 2%, verschillende lesniveaus, parttime en fulltime en mee te rekenen voorbereidingstijd.

Bekijk de vorige tabel hier (de huidige salaristabel van Dansbelang is in 2012 is gepubliceerd en toegepast tot en met seizoen 2016/2017).

Meningen over de nieuwe tabel

Vooral schoolhouders schrikken van de nieuw voorgestelde tarieven. Wat zeggen enkele van hen?

  • ‘Als ondernemer sta je voor zoveel extra kosten. Daarbij kan je ook niet als schoolhouder het lesgeld ieder jaar verhogen want dan wordt je een ‘dure school’. Dan vertrekken je leerlingen gewoon naar de concurrentie. Is er niet een gulden middenweg?’
  • ‘Is het voor een school met meerdere docenten op te brengen jaarlijks 2% verhoging in te voeren? Als schoolhouder heb ik nooit zoveel verdiend als in het voorbeeld staat. Zo op papier staat het helemaal goed, maar is het dat in praktijk ook? Want als werkgever ben je er dan nog niet, loonheffing is ook nog een aardige post.’
  • ‘Voor werkgevers met personeel in (vaste) dienst hebben de verhogingen nogal wat financiële consequenties. Het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Loonheffingen en vakantiegeld komen er immers ook bij. Jonge docenten doen bovendien steeds minder voor niets; ze willen een vergadervergoeding, een testlesvergoeding etc. Dingen die docenten vroeger vanzelfsprekend vonden en “erbij” deden moeten nu allemaal betaald worden.’

Dansdocenten zelf vinden dat ze het volste recht hebben op een volwaardige betaling. Want als dat in andere branches kan, waarom in dans dan niet?

Conceptversie opvragen

Inmiddels is een conceptversie voor hbo-niveau vrijwel gereed en kan deze door de leden vanaf 3 juli a.s. opgevraagd worden via administratie@dansbelang.nl. De definitieve versie kan volgens planning op 1 september ingaan.

Verder over praten?

Het Voorstel Richtlijnen Salaristabel Dansbelang 2017/2018 is gedurende de zomereditie van de DANSIMPULS (17 t/m 19 augustus) ook onderwerp van gesprek tijdens de rondetafelgesprekken. Die vinden tijdens de lunchpauzes plaats.