Nieuw: een ontwikkelteam Kunst en Cultuur voor het onderwijs!

ontwikkelteam Kunst en Cultuur

Na een Kamerdebat is besloten tot een ontwikkelteam Kunst en Cultuur. Dat team kijkt naar wat leerlingen in het onderwijs moeten kennen en kunnen.

javascript:void(0);Bij het Kamerdebat was namens Dansbelang NBDO ook Pauline Verhallen aanwezig. De Tweede Kamer nodigde Dansbelang uit deel te nemen aan het rondetafelgesprek. Pauline nam die uitnodiging namens het primair onderwijs aan.

Een brandbrief

De kunstvakverenigingen (waaronder VONKC) stuurden in maart 2017 een brandbrief naar de informateur van de kabinetsformatie over de kwaliteit van het kunstonderwijs op Nederlandse basisscholen. Ondanks de inspanningen van de afgelopen tien jaar blijkt uit het Peilingsonderzoek van de Inspectie dat de kwaliteit ten opzichte van twintig jaar geleden niet verbeterd maar eerder verslechterd is. Daarom worden nu ontwikkelteams ingesteld. Die teams buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Ontwikkelteams en curriculum

De negen ontwikkelteams starten in maart 2018 met hun opdracht en komen vier keer bij elkaar in meerdaagse sessies. De volgende leergebieden staan centraal voor de teams: Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en Digitale geletterdheid en Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur. Ervaringen en kennis worden gedeeld op curriculum.nu (lees hier meer over het actualiseren van het curriculum).

Aanmelden kan tot 13 oktober a.s.

Aanmelden

 

Dansbelang en VONKC

Dansbelang voerde naar aanleiding van het daaropvolgende debat intensief overleg met kunstvakvereniging VONKC. Er is afgesproken dat sectie Dans van VONKC als direct belanghebbende de vervolgactiviteiten op zich neemt. VONKC en Dansbelang zullen daarover contact met elkaar houden. Dansbelang blijft verder ook actief als partner voor wat betreft de interactie tussen binnen- en buitenschoolse danseducatie.

Per 1 januari 2016 is de belangenbehartiging voor dansvakdocenten werkzaam in het binnenschoolse onderwijs door Dansbelang overgedragen aan de sectie Dans bij VONKC. VONKC en Dansbelang werken op dansinhoudelijk gebied met elkaar samen.