SAVE THE DATE: 2 oktober De Kunst van…Toekomst Creëren

kunst van toekomst creeren dansdocent toekomst

Kom ook naar de jaarlijkse dag De Kunst van… Toekomst Creëren van het LKCA. Deze mooie maandag vindt op 2 oktober plaats in Utrecht.

De Kunst van…Toekomst Creëren is voor professionals en bestuurders in de amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie en participatieve kunst. LKCA bundelt ook de krachten in de dans. Er zijn drie inhoudelijke danssessies waarvan één gezamenlijke:

Dansdocent van de toekomst door Lenneke Gentle, Wilja van Os en Esther Nederpelt

Voor de ‘dansdocent van de toekomst’ is het essentieel te weten waar je kracht ligt en op welke vlakken je jezelf verder moet ontplooien. Een aantal kernvragen is daarbij te stellen:

  • Wat zijn relevante ontwikkelingen in het vakgebied?
  • Hoe ziet de toekomst van dans eruit?
  • Is dans bereikbaar voor iedereen?
  • Kunnen we de diversiteit van danskwaliteit waarborgen, ook in het kader van non-formeel leren?
  • Welke educatie en deskundigheid heeft de amateurdanser nodig?
  • En hoe speelt de dansdocent daarop in?
  • Welke rollen zijn daarbij nodig?

Interactieve workshop

In deze interactieve workshop onderzoeken Wilja van Os (Dansbelang NBDO), Esther Nederpelt (Intervisie Netwerk voor Dansdocenten) en Lenneke Gentle (Danspiratie) samen met jou de professionele rol van de dansdocent in relatie tot behoeften van amateurdansers. Aan de hand van ‘live’ dans start je met een dialoog, werk je met opdrachten en modelleer je een nieuwe blik op jezelf als dansprofessional door middel van het model ‘Wheel of Life’.

kunst van toekomst creeren

Deelname aan deze dag is gratis!

Programma en Aanmelden