Nieuwe modelovereenkomst voor dansdocenten en dansscholen is klaar voor gebruik

modelovereenkomst
Dansbelang en de Belastingdienst werkten samen hard aan een nieuwe modelovereenkomst voor dansprofessionals. Nu is die klaar voor gebruik!

Waarom was een nieuwe modelovereenkomst nodig?

Er kwamen al lange tijd bij de Dansbelang-helpdesk vragen binnen van dansdocenten over hun positie op de arbeidsmarkt. Steeds meer docenten werken immers als freelancer en willen hun werkrelatie met een opdrachtgever goed geregeld hebben. Ook schoolhouders en werkgevers willen contractueel alles goed vastleggen. Omdat de situatie sinds de komst van de Wet DBA onduidelijk bleek, is de leden van Dansbelang toegezegd hier iets aan te doen.

Wat veranderde er sinds de Wet DBA?

In het verleden werkten freelancers met een zogenaamde VAR: een verklaring arbeidsrelatie. Die gaf duidelijkheid over iemands fiscale status. Toen kwam de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR verdween en daarvoor in de plaats zouden modelovereenkomsten duidelijkheid verschaffen over de arbeidsrelatie.

De nieuwe wet riep nogal wat vragen op en daarom werd een overgangsfase ingeluid: tot juli 2018 heeft men de tijd orde op zaken te stellen. In de tussenliggende periode worden geen boetes en naheffingen opgelegd. Alleen wie opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid creëert, terwijl er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, kan in de problemen komen.

Een nieuwe modelovereenkomst speciaal voor de docent dans/maker/repetitor

Nu is er dan goed nieuws: er is een modelovereenkomst speciaal voor de docent dans/maker/repetitor. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen Dansbelang en de Belastingdienst is de overeenkomst tot stand gekomen. Deze kan direct gebruikt worden.

 

Wil je de overeenkomst als Word-bestand? Stuur dan een e-mail.

Hoe kwam de overeenkomst tot stand?

Dansbelang stelde in de zomer van vorig jaar een conceptovereenkomst op. Die stuurde zij aan de leden. Twintig daarvan reageerden en deden nuttige suggesties ter verbetering. Dansbelang stuurde najaar 2016 de aangepaste overeenkomst naar de Belastingdienst met het verzoek deze te beoordelen.

Een aantal afspraken op locatie met de Belastingdienst volgden. Doel was tot een eenduidige en heldere formulering van de overeenkomst te komen. En dat is na een aantal herziene concepten gelukt!

Wat valt op aan de nieuwe overeenkomst?

In de overeenkomst staan sommige tekstdelen in het geel: die mag je onder geen beding wijzigen. Alle overige tekst is aan te passen. Het volgende staat voorop bij het gebruik van de overeenkomst:

a) er is geen sprake van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever (school) en opdrachtnemer (docent);
b) de opdrachtnemer is vervangbaar.

Wat is het risico van werken zonder de modelovereenkomst?

Zonder modelovereenkomst heb je geen zekerheid over de fiscale status en arbeidsverhouding. De Belastingdienst kan de werkrelatie alsnog beoordelen als een dienstverband (er is dan sprake van werkgezag). Er kan alsnog loonheffing worden opgelegd, al of niet met een boete.

Het gewenste effect

Een gewenst effect van de nieuwe modelovereenkomst voor Dansbelang is dat meer schoolhouders en docenten helderheid in de werkrelatie nastreven. Is er sprake van werken als freelancer, dan heeft de docent recht op duidelijkheid in de vorm van een goede overeenkomst. Als er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht maar van een feitelijke dienstbetrekking, dan heeft de docent recht op een arbeidsovereenkomst met waarborg van sociale verzekeringen.

Voor Dansbelang staat voorop dat het vakmanschap van de docent erkend wordt. Met de nieuwe modelovereenkomst is daartoe een extra stap gezet!