Gevolgen van de nieuwe wet AVG voor dansscholen en dansdocenten

gevolgen wet AVG voor dansscholen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dansbelang NBDO op 7 april 2018 hoor je alles over de gevolgen van de nieuwe wet AVG. Hier alvast een paar aandachtspunten.

Een nieuwe wet in mei

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt per 25 mei 2018 van kracht. De AVG is bedoeld voor organisaties die structureel gegevens verzamelen. Houd je je niet aan de regels, dan riskeer je een flinke boete. Om problemen te voorkomen dien je daarom goed om te gaan met persoonlijke data van leerlingen en (potentiële) klanten.

Twee voorbeelden:

 • Heb jij een contactformulier op je website waarin je een telefoonnummer en een naam en/of e-mailadres vraagt? Dan dien je aan de wet te voldoen.
 • Heb je een mailinglijst voor een nieuwsbrief? Zorg dat je kunt aantonen hoe ze op je mailinglijst terecht zijn gekomen.

AVG is privacy van de burger

De AVG stelt dat je jouw klanten moet informeren waar je hun gegevens voor gebruikt en je mag niet meer gegevens vragen dan het doel waarvoor ze hun gegevens achtergelaten hebben. De nieuwe wet AVG waarborgt dan ook de privacy van de burger en draait om het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke data. Persoonlijke data is alles wat jou als persoon definieert: van IP-adres tot DNA en van e-mailadres tot burgerservicenummer.

Een aantal vragen als checklist

 • Heb je bepaald hoe lang je persoonsgegevens gaat bewaren?
 • Is er een beleid voor informatiebeveiliging opgesteld?
 • Heb je technische maatregelen genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Is er een privacyverklaring waarin je betrokkenen informeert over de verwerking van persoonsgegevens?

Transparantie en toestemming

Naast het kernwoord ‘persoonlijke data’, geldt ook ‘transparantie en toestemming’ als focus bij de nieuwe wet. De AVG zorgt voor transparantie over waar en wanneer jouw persoonlijke data wordt opgeslagen en wat er met deze data gedaan wordt. Het is daarbij van belang dat je als individu actief en bewust toestemming geeft voor het bewaren en gebruiken van je persoonlijke data.

Enkele rechten die klanten kunnen uitoefenen:

 • inzage
 • rectificatie en aanvulling
 • bezwaar
 • vergetelheid*

*Als voorbeeld: op grond van het ‘vergeetrecht’ heb je als klant het recht om onjuiste of verouderde privacygevoelige informatie te laten verwijderen uit de administratie van een balletschool.

Voor dansscholen is het daarom belangrijk je organisatie op alle rechten in te richten. Vanaf 25 mei 2018 dien je immers op de juiste manier gehoor te geven aan verzoeken van mensen die hun rechten willen uitoefenen.

Weet je het allemaal niet meer? Kom naar de ALV voor de AVG!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dansbelang NBDO in Utrecht op 7 april 2018 vertelt Herman Groenewegen je alles over de AVG.

Herman is sinds 1998 zelfstandig gevestigd als ICT consultant gespecialiseerd in informatiebeveiliging waaronder privacy bescherming volgens de nieuwe Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Op de eerste verdieping van Utrecht Centraal (Café Bistro) zien we je graag. Let op: de ALV is alleen bedoeld voor leden van Dansbelang NBDO. We vragen je graag je vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar: administratie@dansbelang.nl

UPDATE

Kun je de ALV niet bijwonen? Meld je dan aan voor het (gratis) online webinar. We streamen de presentatie live en deze is voor iedereen toegankelijk. Je kunt je vooraf met je e-mailadres aanmelden en tijdens de presentatie live vragen stellen!

Hulp bij waarborgen persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De AP heeft een regelhulp ontwikkeld waarmee je in 10 stappen een beeld krijgt waar je aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.

Weetjes over de AVG

 • De voorloper van de AVG is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • De Wbp is sinds 1997 van kracht.
 • De AVG is de Nederlandse uitvoering van de Europese Wet GDPR (General Data Protection Regulation).
 • De Europese wetgeving is al vanaf 2016 van kracht.
 • Vanaf 25 mei 2018 wordt er gehandhaafd (kunnen boetes worden uitgedeeld).
 • Slechts 20 procent van de Nederlanders is op de hoogte van de nieuwe wet AVG.
 • 75 procent weet niet hoe zij gebruik moeten maken van de nieuwe privacyrechten.
 • Een rechter bepaalt uiteindelijk of een boete nodig is.