Dansdocentencursus voor een Verklaring van Bekwaamheid

Eind juni 2019 start Dansbelang met een deeltijdcursus voor ervaren dansdocenten die om wat voor een reden dan ook nooit een opleiding Docent Dans hebben kunnen volgen of afronden.

Lees even door naar beneden, want we hebben inmiddels nieuwe informatie over de cursus toegevoegd!

Waarom een dansdocentencursus?

De dansdocentencursus voor een Verklaring van Bekwaamheid is er omdat bijvoorbeeld een fulltime docentenopleiding er gewoon nooit van is gekomen. Of omdat de dansstijl waarin wordt lesgegeven niet aan de Nederlandse docentenopleidingen te vinden is. Toch zouden vele docenten graag een erkenning willen krijgen als dansdocent die staat voor kwaliteit. Voor hen is deze cursus bedoeld.

Wat kun je met de cursus?

Als de docent de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt hij/zij een Verklaring van Bekwaamheid van NBDO Dansbelang en wordt hij/zij opgenomen in het Kwaliteitsregister Dansdocenten. Dit keurmerk kan de docent gebruiken in de communicatie naar buiten toe.

Voorwaarden voor deelname

Er is wel een aantal voorwaarden verbonden aan deelname aan de cursus. Zo moet de docent al voldoende leservaring hebben door aantoonbaar minimaal 500 lesuren te hebben gegeven. Ook wordt aan de hand van een entreeles beoordeeld of de docent een minimaal niveau heeft om aan de cursus te mogen beginnen.

Programma van de cursus

Als de docent wordt toegelaten tot de cursus dan volgen er verspreid over het seizoen 2019-2020 vier studiedagen. Daarin worden workshops gegeven in: Anatomie & Blessurepreventie; Pedagogiek & Psychologie; Didactiek (o.a. het maken van een werkplan dans) en Dansmethodiek (algemeen en vakspecifiek). Hieromheen wordt ook tijd gereserveerd voor zelfstudie. De vakken Anatomie & Blessurepreventie en Pedagogiek & Psychologie worden afgesloten met een tentamen, de andere vakken worden getoetst tijdens het geven van de danslessen door de docent. De cursist geeft gedurende het jaar dan ook een aantal stagelessen die worden begeleid en nabesproken. Ten slotte ontvangt de cursist bij voldoende scores in juni 2020 de Verklaring van Bekwaamheid. Hierdoor voldoet hij/zij aan de kwaliteitseisen van de NBDO.

Cursusdata

Mei/juni 2019: intake en entreeles door de cursist. Tijd en plek worden vastgesteld in overleg tussen de cursist en Dansbelang. In het seizoen 2019-2020 geeft de cursist 2 x 10 stagelessen, op 2 verschillende niveaus, die ieder 2 maal worden bezocht, beoordeeld en nabesproken door 2 coaches van Dansbelang. In principe vinden deze stagelessen plaats op de eigen werkplek en als dit niet mogelijk is dan wordt er in overleg een geschikte stageplek gezocht.

Cursusdagen: zondag 30 juni 2019, donderdag 22 t/m zaterdag 24 augustus 2019 (Dansimpuls), zondag 10 november 2019, zondag 2 februari 2020, zondag 22 maart 2020, zondag 17 mei 2020 (tevens toets), zondag 7 juni 2020 (eventuele herkansing van de toetsen en feestelijke uitreiking certificaat).

Docenten

Voor de cursus hebben we de volgende docenten aangetrokken: Rozemarijn van Berkel (algemene dansmethodiek/LMA), Joan van der Mast (methodiek moderne dans), Esther Nederpelt (methodiek jazzdans), Maurice Berger (methodiek klassiek ballet), Melvin Fraenk (methodiek urban dance), Jacky Westerhof (methodiek flamenco), Freek van der Donk (anatomie & blessurepreventie) en Saskia Sap (pedagogiek & psychologie, werkplannen maken).

Begeleiding op maat

Weet je iemand die deze cursus zou willen volgen? Geef het door! In principe zijn docenten van alle dansstijlen welkom: klassiek ballet, jazzdans, urban, moderne dans, flamenco en nog veel meer. We proberen de begeleiding erop af te stemmen.

Kosten en aanmelden

De kosten van de hele cursus zijn € 1780,-. Dansdocenten kunnen er ook voor kiezen om alleen één of meerdere modules te volgen, zoals bijvoorbeeld anatomie & blessurepreventie of methodiek jazzdans. In dat geval betaalt de cursist € 180,- (exclusief materialen) voor een serie van vier workshops. Als men mee wil doen met de toets van anatomie & blessurepreventie of van pedagogiek & psychologie komt daar nog € 50,- bij. Na het volgen van een module met toets krijgt de cursist een deelcertificaat. De docent wordt in dit geval niet opgenomen in het Kwaliteitsregister. Meld je hier aan voor de cursus. Vragen kan je ook per e-mail stellen. Let op: aanmelden kan nog tot uiterlijk 14 mei 2019.