Inschrijving cursus Verklaring van Bekwaamheid 2020-2021 gestart!

Begin juli 2020 start Dansbelang de nieuwe deeltijdcursus voor ervaren dansdocenten die om wat voor een reden dan ook nooit een opleiding Docent Dans hebben kunnen volgen of afronden. Het is de tweede maal dat Dansbelang deze jaarcursus organiseert.

Waarom een dansdocentencursus?

De dansdocentencursus voor een Verklaring van Bekwaamheid is er omdat bijvoorbeeld een fulltime docentenopleiding er gewoon nooit van is gekomen. Of omdat de dansstijl waarin wordt lesgegeven niet aan de Nederlandse docentenopleidingen te vinden is. Toch zouden vele docenten graag een erkenning willen krijgen als dansdocent die staat voor kwaliteit. Voor hen is deze cursus bedoeld.

Wat kun je met de cursus?

Als de docent de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt hij/zij een Verklaring van Bekwaamheid van NBDO Dansbelang en wordt hij/zij opgenomen in het Kwaliteitsregister Dansdocenten. Dit keurmerk kan de docent gebruiken in de communicatie naar buiten toe.

Voorwaarden voor deelname

Er is wel een aantal voorwaarden verbonden aan deelname aan de cursus. Zo moet de docent al voldoende leservaring hebben door aantoonbaar minimaal 500 lesuren te hebben gegeven. Ook wordt aan de hand van een entreeles beoordeeld of de docent een minimaal niveau heeft om aan de cursus te mogen beginnen.

Programma van de cursus

Als de docent wordt toegelaten tot de cursus dan volgen er verspreid over het seizoen 2020-2021 zeven studiedagen. Daarin worden workshops gegeven in: Anatomie & Blessurepreventie; Pedagogiek & Psychologie; Didactiek (o.a. het maken van een werkplan dans) en Dansmethodiek (algemeen en vakspecifiek). Hieromheen wordt ook tijd gereserveerd voor zelfstudie. De vakken Anatomie & Blessurepreventie en Pedagogiek & Psychologie worden afgesloten met een tentamen, de andere vakken worden getoetst tijdens het geven van de danslessen door de docent. De cursist geeft gedurende het jaar dan ook een aantal stagelessen die worden begeleid en nabesproken. Tenslotte ontvangt de cursist bij voldoende scores in juni 2021 de Verklaring van Bekwaamheid. Hierdoor voldoet hij/zij aan de kwaliteitseisen van de NBDO. De cursus vindt plaats op een centrale plek in Nederland, waarschijnlijk in Utrecht.

Cursusdata

Mei/juni 2020: intake en entreeles door de cursist. Tijd en plek worden vastgesteld in overleg tussen de cursist en Dansbelang. In het seizoen 2020-2021 geeft de cursist 2 x 10 stagelessen, op 2 verschillende niveaus, die ieder 2 maal worden bezocht, beoordeeld en nabesproken door 2 coaches van Dansbelang. In principe vinden deze stagelessen plaats op de eigen werkplek en als dit niet mogelijk is dan wordt er in overleg een geschikte stageplek gezocht.

Cursusdagen: zondag 5 juli 2020, donderdag 20 t/m zaterdag 22 augustus 2020 (Dansimpuls), 27 september 2020, 1 november 2020, 29 november 2020, zondag 17 januari 2021, zondag 7 maart 2021, zondag 18 april 2021, zondag 6 juni 2021 (feestelijke uitreiking certificaat).

Docenten

Voor de cursus hebben we docenten en begeleiders aangetrokken met een ruime ervaring in het professionele veld (dansvakopleidingen) en in het amateurdansveld. De exacte namen worden binnenkort bekendgemaakt.

Begeleiding op maat

Weet je iemand die deze cursus zou willen volgen? Geef het door! In principe zijn docenten van alle dansstijlen welkom: klassiek ballet, jazzdans, urban, moderne dans, flamenco en nog veel meer. We proberen de begeleiding erop af te stemmen.

Kosten en aanmelden

De kosten van de gehele cursus zijn ongeveer € 2000,-. Dansdocenten kunnen er ook voor kiezen om alleen één of meerdere modules te volgen, zoals bijvoorbeeld anatomie & blessurepreventie of methodiek jazzdans. In dat geval betaalt de cursist een aangepast bedrag. Na het volgen van een module met toets krijgt de cursist een deelcertificaat. De docent wordt in dit geval niet opgenomen in het Kwaliteitsregister. Meld je hier aan voor de cursus. Vragen kan je ook per e-mail stellen. Let op: aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 mei 2020.