Dansondernemers.nl nu on-line

Dansondernemers.nl nu on-line!

Via de website dansondernemers.nl wordt de gehele dansscholensector in kaart gebracht.

Dansondernemers.nl is direct vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel met de overheid daar waar het nu bijvoorbeeld gaat om het opstellen voor protocollen voor openstelling van dansscholen binnen de “anderhalvemeter-samenleving.”

Heeft u een eigen dansschool en staat u als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan wordt u dringend opgeroepen uw bedrijf aan te melden bij dit platform.