Basisprotocol Danssector officieel vastgesteld

Dit protocol kan ingezet worden zodra de regering beslist dat dansstudio’s weer open mogen. En het ziet ernaar uit dat er vanaf 1 juli 2020 weer binnen gedanst mag worden, afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Corona-virus.

Dit protocol is opgesteld door een danssectorbreed samenwerkingsverband van branche- en beroepsorganisaties, sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke dansondernemers tijdelijk verenigd onder de naam Dansondernemers Nederland en is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV.

Dit Basisprotocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele danssector als het gaat om danslessen binnen. Verder maakt iedere dansondernemer een accommodatie-specifieke concrete uitwerking voor de eigen accommodatie(s) en communiceert daarover met alle betrokkenen: medewerkers, docenten, dansers/deelnemers, ouders, gemeente en lokaal gezag.

Klik hier voor het Basisprotocol Danssector

Als je meer wilt weten over protocollen en noodmaatregelen klik dan op:
coronaprotocollen: zo zit het.