Inschrijving cursus Verklaring van Bekwaamheid 2021-2022 gestart!

Begin juli 2021 start Dansbelang de nieuwe deeltijdcursus voor ervaren dansdocenten die om wat voor een reden dan ook nooit een opleiding Docent Dans hebben kunnen volgen of afronden. Het is de tweede maal dat Dansbelang deze jaarcursus organiseert.

Waarom een dansdocentencursus?

De dansdocentencursus voor een Verklaring van Bekwaamheid is er omdat bijvoorbeeld een fulltime docentenopleiding er gewoon nooit van is gekomen. Of omdat de dansstijl waarin wordt lesgegeven niet aan de Nederlandse docentenopleidingen te vinden is. Toch zouden vele docenten graag een erkenning willen krijgen als dansdocent, die staat voor kwaliteit. Voor hen is deze cursus bedoeld.

Wat kun je met de cursus?

Deze cursus voor dansdocenten is een vakinhoudelijke ondersteuning en uitbreiding van je kennis op theoretisch en methodisch-didactisch gebied. Als je de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt je een Verklaring van Bekwaamheid van Dansbelang NBDO en word je opgenomen in het Kwaliteitsregister Dansdocenten. Dit keurmerk kan je gebruiken in de communicatie naar buiten toe.

Voorwaarden voor deelname

Er is wel een aantal voorwaarden verbonden aan deelname aan de cursus. Zo moet je als dansdocent al voldoende leservaring hebben door aantoonbaar minimaal 500 lesuren te hebben gegeven. Ook wordt aan de hand van een entreeles beoordeeld of je een minimaal niveau hebt om aan de cursus te mogen beginnen.

Programma van de cursus

Als de docent wordt toegelaten tot de cursus dan volgen er verspreid over het seizoen 2021-2022 ongeveer 9 studiedagen. Daarin worden workshops gegeven in: Anatomie & Blessurepreventie; Pedagogiek & Psychologie; Didactiek (o.a. het maken van een werkplan dans) en Dansmethodiek (algemeen en vakspecifiek). Hieromheen wordt ook tijd gereserveerd voor zelfstudie. De vakken Anatomie & Blessurepreventie en Pedagogiek & Psychologie worden afgesloten met een tentamen, de andere vakken worden getoetst tijdens het geven van de danslessen door de docent. De cursist geeft gedurende het jaar dan ook een aantal stagelessen die worden begeleid en nabesproken. Tenslotte ontvangt de cursist bij voldoende scores in juni 2022 de Verklaring van Bekwaamheid. Hierdoor voldoet hij/zij aan de kwaliteitseisen van Dansbelang NBDO. De cursus vindt plaats op een centrale plek in Nederland, waarschijnlijk in Zeist en/of Utrecht.

N.B. Vanwege de huidige situatie met de corona-maatregelen kan de exacte planning en uitvoering van de cursus nog veranderen. Op dit moment gaan we er van uit dat het vanaf de zomer van 2021 weer mogelijk is om ‘live’ les te geven. Mocht dat niet zo zijn, dan gaat de cursus nog steeds van start maar dan zal een deel van het programma in de eerste maanden online plaatsvinden. We volgen de maatregelen op de voet en laten het jullie z.s.m. weten!

Cursusdata

Mei/juni 2021: intake en entreeles door de cursist. Tijd en plek worden vastgesteld in overleg tussen de cursist en Dansbelang. In het seizoen 2021-2022 geeft de cursist 2 x 10 stagelessen, op 2 verschillende niveaus, die ieder 2 maal worden bezocht, beoordeeld en nabesproken door 2 coaches van Dansbelang. In principe vinden deze stagelessen plaats op de eigen werkplek en als dit niet mogelijk is dan wordt er in overleg een geschikte stageplek gezocht.

Cursusdagen (nog onder voorbehoud):
2021: zondag 4 juli, donderdag 19 t/m zaterdag 21 augustus (Dansimpuls), 3 oktober, 7 november, 12 december.
2022: zondag 16 januari, zondag 6 maart, zondag 10 april, zondag 12 juni (feestelijke uitreiking certificaat).

Docenten

Voor de cursus hebben we docenten en begeleiders aangetrokken met een ruime ervaring in het professionele veld (dansvakopleidingen) en in het amateurdansveld. De exacte namen worden binnenkort bekendgemaakt.

Begeleiding op maat

Weet je iemand die deze cursus zou willen volgen? Geef het door! In principe zijn docenten van alle dansstijlen welkom: klassiek ballet, jazzdans, urban, moderne dans, flamenco en nog veel meer. We proberen de begeleiding erop af te stemmen.

Kosten en aanmelden

De kosten van de gehele cursus zijn € 2150,-. Dit bedrag mag ook in 2 delen worden voldaan.
Je kan er ook voor kiezen om alleen één of meerdere modules te volgen. De kosten per module zijn:
– Anatomie & Blessurepreventie €260,- (4 maal 2 uur)
– Pedagogiek & Psychologie: €260,- (4 maal 2 uur)
– Bewegingsanalyse (Laban-Barthenief) €195,- (3 maal 2 uur)
– Dansmethodiek in de gekozen stijl €390,- (4 maal 3 uur inclusief begeleiding)
– Werkplannen maken €130,- (2 maal 2 uur inclusief begeleiding).

Wanneer je de afsluitende toets van Anatomie & Blessurepreventie en/of de toets van Pedagogiek & Psychologie wilt doen betaal je voor elke toets €50,-.
Na het volgen van een module met toets krijgt de cursist een deelcertificaat. De docent wordt in dit geval (nog) niet opgenomen in het Kwaliteitsregister. Maar het is bijvoorbeeld wel mogelijk om dan in een aantal jaren de modules één voor één te volgen en zo uiteindelijk toch de gehele cursus bij elkaar te ‘sprokkelen’.

Meld je hier aan voor de cursus of de modules. Let op: aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 april 2021. Heb je vragen over de cursus? Bel of mail ons!