Oproep: Bezwaar maken op de TVL

Bezwaar maken op TVL

Belangrijk bericht van Dansondernemers:
In eerdere berichten van hebben we jullie erop gewezen dat het belangrijk is om bezwaar te maken tegen de beschikking van de TVL vergoeding. Dat kan in eerste instantie door alleen aan te geven dat je bezwaar maakt en later met een inhoudelijk bezwaar zal komen. Door onze juristen wordt er nog hard gewerkt aan het bezwaarschrift dat jullie kunnen gebruiken om inhoudelijk bezwaar te maken.

Stap 1

Maak alvast bezwaar, als je dit nog niet gedaan hebt, via https://mijn.rvo.nl/bezwaar met de tekst:

“Bij deze maak ik bezwaar tegen het besluit met het kenmerk ……..
De gronden van mijn bezwaar zal ik later toelichten en aanleveren.”

Het is belangrijk dat veel dansondernemers dit doen, waardoor de kans groter wordt dat wij worden uitgenodigd voor een hoorzitting bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Stap 2

Vanuit het bestuur van Dansondernemers Nederland komt het uitgebreide bezwaarschrift, opgesteld door juristen. Zodra het bezwaarschrift klaar is, sturen wij dit naar jullie allemaal om te gebruiken als reactie naar RVO.

Onder andere worden de volgende punten in het bezwaarschrift verwerkt:

• 18% vaste lasten vergoeding is veel te laag door sbi-code;
• Dansscholen zijn seizoensbedrijven, door periodes te vergelijken vallen dansondernemers buiten de boot;
• Veel dansscholen hebben ook een horeca vergunning. Er is geen vergoeding voor afschrijving van voorraad, terwijl de horecasector dat wel gekregen heeft;
• Vrijgestelde omzet = omzet voor danslessen onder 21 jaar hoef/kan je niet aan (te) geven in de aangifte OB. Dit omzet component is voor veel dansscholen wel heel erg bepalend bij de vaststelling van de TVL.

Mocht jij nog ideeën hebben voor het bezwaarschrift, laat het ons dan even weten via bestuur@dansondernemers.nl.