Basisprotocol vanaf 28 november 2021

Bron: Dansondernemers.nl

Protocol

De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. De aanvullende maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur en gelden in ieder geval tot zondag 19 december. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld door het kabinet. Indien er eerder wijzigingen vanuit de overheid komen zullen we dit direct communiceren.

Maatregelen en dringende adviezen door onze sector

 • Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur. Na sluitingstijd is het niet toegestaan om een les of training te geven, ook geen priveles.
 • 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassen vanaf 18 jaar.
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan.
 • 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, waaronder dansscholen. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn.
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand. Docenten kunnen dus wel online lessen verzorgen in een dansschool, als dit vanuit huis niet mogelijk is.
 • Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar.
  Culturele voorstellingen zijn toegestaan met 100% van de 1,5 metercapaciteit, tot een maximum van 1250 personen per zaal. Culturele voorstellingen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.
 • Daarnaast is het niet toegestaan van 17.00 uur tot 05.00 uur met meer dan 4 personen buiten in georganiseerd verband sport, kunst- en cultuur te beoefenen.

Financiële steun

Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna € 2,2 miljard gemoeid.

Alle maatregelen die eerder aangekondigd zijn en die hieronder vermeld staan blijven ook geldig.

Coronaregels voor afstand houden

Hieronder vind je de regels die van belang zijn voor ons als dansondernemers. Alle overige regels kan je teruglezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden.

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Uitzonderingen

 • Tijdens het sporten als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Bijvoorbeeld bij dansen.
 • Bij het verlenen van eerste hulp.
 • Tussen een persoon met een handicap of kinderen tot en met 12 jaar en zijn begeleider, als diegene zich niet op afstand van de begeleider buiten een woning kan bewegen.

Het protocol zal niet direct aangepast worden, omdat de verwachting is dat er nog meer regels komen.

Basisprotocol vanaf 13 november 2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november 2021 zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Wij hebben ons samen met onze partners in de cultuur en sport hard gemaakt voor het openhouden van dansscholen. De danssector blijft redelijk buiten schot. Het beoefenen van dans blijft mogelijk zonder verdere beperkingen ten opzichte van het protocol van 6 november. Er zijn wel enkele maatregelen die gevolgen hebben voor dansscholen met of in horeca en in buurt- en wijkcentra.

Horeca

 • De bar in een dansschool valt onder de regelgeving voor de horeca.
 • De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Bezoekers verblijven daar geplaceerd. Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een corona toegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk.

Buurt- en wijkcentra

 • Zaalverhuur door een buurt- of wijkcentrum wordt gezien als niet-essentiële dienstverlening, waarvoor een sluitingstijd van 18.00 uur geldt.

Deze extra maatregelen gelden tot en met 3 december. Voor alle overige zaken blijft het protocol van 6 november geldig.

Wij hebben vragen gesteld aan het ministerie van VWS en OCW over o.a. danslessen in buurt- en wijkcentra. Zodra er antwoorden zijn zullen wij die zo snel mogelijk communiceren. Als jij nog een vraag hebt kan je die sturen naar info@dansondernemers.nl. We zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/12/coronavirus-overzicht-sport
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/12/coronavirus-overzicht-kunst-en-cultuur

Basisprotocol vanaf 6 november

Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Bij sport en cultuur op binnenlocaties is er voor publiek en dansers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Voor de buitenlocaties geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras. Voor horeca in een cultuur gelegenheden is het vooralsnog vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.

Lees alle nieuwe maatregelen per 6 november op de website van de Rijksoverheid.

download het protocol: Basisprotocol-danssector-6-november-2021-v1.1

Uitspraak Aanpassing Huurovereenkomst als ruimte niet gebruikt mag worden (Rechtspraak.nl)

Voor vragen over het protocol kan je contact zoeken via mail met info@dansondernemers.nl.

Lees ook: Protocollen:zo zit het (bron: kvk)