Studiedag Kunstvakken in het VMBO

Studiedag Kunstvakken in het VMBO

Deze enthousiasmerende VMBO-kunstvakkenbrede studiedag zal dit jaar op 4 december van 10.00 tot 16.00 uur zijn. De samenwerking met de collegakunstvakverenigingen komt ook deze dag tot uitdrukking.

Viola van Lanschot van het SLO start met een presentatie. Zij zal ingaan op het vernieuwde CKV in het vmbo. Daarna gaat een spreker in op het thema van het eindexamen. Dit jaar is het thema ‘De stad’. In de tweede SLO-bijdrage zal Viola toelichten welke veranderingen er plaats hebben gevonden in de bovenbouw van het vmbo en welke kansen dat voor de kunstvakken kan geven.

Workshops CKV

In de middag zijn er praktijkgerichte CKV-workshops vanuit de verschillende kunstdisciplines en vanuit de bovenbouw beroepsgerichte kunstkeuzevakken. Het laatste deel van de middag geeft ruimte aan de examendocenten kunstvakken 2 (beeldend, dans, drama en muziek). Wees daar bij; good practice en uitwisselen en bijdragen vanuit het College voor Toetsen en Examens en Cito.

Lees meer op vonk.nl

Aanmelden