Algemene voorwaarden Dansimpuls

Algemene voorwaarden Dansimpuls

 1. Inschrijving en bedenktijdInschrijven is mogelijk per les of voor een hele dag (dagkaart).
  Tot twee maanden voor aanvang van Dansimpuls kan er, indien voldaan aan de gestelde voorwaarden, gebruik worden gemaakt van de vroegboekkorting.
  Na inschrijving voor Dansimpuls heeft u 14 werkdagen bedenktijd. Binnen deze periode kunt u uw aanmelding schriftelijk annuleren zonder dat er kosten voor u ontstaan.
 2. Annulering door Holland Dance en DansbelangBij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft Holland Dance en Dansbelang het recht om Dansimpuls te annuleren. Het eventueel betaalde inschrijfgeld en/of lesgeld wordt binnen 2 weken na het bekend maken van de annulering volledig gerestitueerd of kan, indien mogelijk en indien de cursist dat wenst, worden gebruikt voor een andere te kiezen les/activiteit.
 3. Annulering door de cursistMocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan Dansimpuls waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.
  Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van Dansimpuls is 15% administratiekosten verschuldigd. Deze administratiekosten worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.Bij annulering binnen twee maanden tot een maand voor aanvang van Dansimpuls is de helft van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van Dansimpuls is het volledige lesgeld verschuldigd.
  Wel kan bij verhindering te allen tijde, indien en voor zover schriftelijk per email uiterlijk 1 dag voor aanvang van Dansimpuls aan Dansbelang (de organisatie) kenbaar gemaakt, een andere deelnemer in de plaats worden gesteld. De annulerende cursist dient in de email de contactgegevens te vermelden van de deelnemer die de plaats overneemt welke email gelijktijdig aan de overnemende deelnemer wordt toegezonden.
 4. BetalingDe betaling kan direct bij inschrijving per Ideal worden voldaan, de factuur ontvangt u vervolgens op het opgegeven e-mailadres. Of de betaling dient per bank te worden overgemaakt na ontvangst van de factuur. Voor aanvang van Dansimpuls dient het volledige lesgeld te zijn voldaan. Bij geen of onvolledige tijdige betaling kan toegang tot de lessen en/of deelname aan Dansimpuls ontzegd worden.
 5. AansprakelijkheidDeelname aan Dansimpuls is altijd voor eigen risico. Holland Dance en/of Dansbelang zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die het gevolg is van a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of het negeren van aanwijzingen en/of instructies; b. Overige omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Holland Dance en/of

Dansbelang en die krachtens de wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Holland Dance en/of Dansbelang kunnen worden toegerekend.