Modelovereenkomst

Er kwamen al lange tijd bij de Dansbelang-helpdesk vragen binnen van dansdocenten over hun positie op de arbeidsmarkt. Steeds meer docenten werken immers als freelancer en willen hun werkrelatie met een opdrachtgever goed geregeld hebben. Ook schoolhouders en opdrachtgevers willen contractueel alles goed vastleggen. Omdat de situatie sinds de komst van de Wet DBA onduidelijk bleek, is door Dansbelang in 2017 een Modelovereenkomst van opdracht voor dansdocenten opgesteld.

De Modelovereenkomst is samenwerking tussen Dansbelang en de Belastingdienst is tot stand gekomen en door Belastingdienst gevalideerd.
Wil je de overeenkomst als Word-bestand? Stuur dan een e-mail.

Wat valt op aan de nieuwe overeenkomst?

In de overeenkomst staan sommige tekstdelen in het geel: die mag je onder geen beding wijzigen. Alle overige tekst is aan te passen. Het volgende staat voorop bij het gebruik van de overeenkomst:

a) er is geen sprake van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever (school) en opdrachtnemer (docent);
b) de opdrachtnemer is vervangbaar.

Wat is het risico van werken zonder de modelovereenkomst?

Zonder modelovereenkomst heb je geen zekerheid over de fiscale status en arbeidsverhouding. De Belastingdienst kan de werkrelatie alsnog beoordelen als een dienstverband (er is dan sprake van werkgezag). Er kan alsnog loonheffing worden opgelegd, al of niet met een boete.

Het gewenste effect

Een gewenst effect van de nieuwe modelovereenkomst voor Dansbelang is dat meer schoolhouders en docenten helderheid in de werkrelatie nastreven. Is er sprake van werken als freelancer, dan heeft de docent recht op duidelijkheid in de vorm van een goede overeenkomst. Als er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht maar van een feitelijke dienstbetrekking, dan heeft de docent recht op een arbeidsovereenkomst met waarborg van sociale verzekeringen.