Lid worden van Dansbelang levert voordeel op en betekent investeren in je vakgebied. Bekijk hier waarom lid worden zinvol is en wat het kost.

Wie kunnen lid worden?

– Alle dansprofessionals.
– Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Je kunt dus of als docent of als schoolhouder je onderneming inschrijven.

Redenen om lid te worden

 • Je onderschrijft het belang van dans en goede danseducatie en wil je daar ook voor inzetten als dansdocent.
 • Je vindt dat de belangen van dansdocenten en dansondernemingen behartigd moeten worden door bundeling van krachten van de beroepsgroep en in overleg met overheden, opleidingen, collega-instellingen en -vakverenigingen.
 • Je vindt een volwaardige en renderende beroepspraktijk belangrijk.
 • Je vindt het belangrijk dat er een erkenningsregeling voor dans- en balletscholen bestaat en een kwaliteitsregister voor dansdocenten.
 • Je vindt het belangrijk dat er trainingsdagen speciaal voor dansdocenten georganiseerd worden.
 • Je wilt gebruik kunnen maken van een helpdesk waar je terecht kunt voor vakinhoudelijke zaken, docentschap, ondernemerschap en bedrijfsvoering.
 • Je wilt nieuws en nieuwsbrieven ontvangen met relevante informatie over ontwikkelingen in de dans en danseducatie.
 • Je wilt profiteren van collectieve kortingsregelingen zoals die met de Buma en Zilveren Kruis zijn overeengekomen.

Voordelen lidmaatschap

 • Korting op studie- en trainingsdagen zoals de Dansimpuls
 • Korting op publicaties Dansbelang
 • Korting op Buma-afdrachten (via aanvullend pakket)
 • Vermelding in Kwaliteitsregister Dansdocent (via aanvullend pakket)
 • Vermelding in register Keurmerk Dans/Balletscholen (via aanvullend pakket)
 • Certificaat voeren Kwaliteitsregister Dansdocent (via aanvullend pakket)
 • Gevelbord voeren Erkende Dans/Balletscholen (via aanvullend pakket)

Lidmaatschap en contributie 2022 & 2023

Er is één basislidmaatschap. Daarnaast kun je kiezen voor aanvullende pakketten.
Meld je je tussentijds in het jaar aan? Dan ontvang je een aangepaste factuur naar rato na inschrijving. 

Basislidmaatschap € 90,00
Aanvullend Kwaliteitsregister Dansdocent-pakket € 40,00
Aanvullend Ondernemerspakket € 60,00
Aanvullend Keurmerk Erkende Dans/Balletschool (all-in pakket) € 90,00

Toelichting keuzepakketten en tarieven 

Reglement Dansbelang NBDO, lidmaatschap en contributie

Statuten Dansbelang NBDO

Aanmelden

 Weetjes

 • Wist je dat Dansbelang de belangenbehartiging van dansvakdocenten werkzaam in het regulier onderwijs vanaf 1 januari 2016 heeft overgedragen aan vakvereniging VONKC? Je kunt nu als vakdocent dans in po of vo lid worden van de nieuwe Sectie Dans bij VONKC en ook in 2018 nog gratis lid blijven van DANSBELANG!
 • Wist je dat je de kosten van je lidmaatschap DANSBELANG voor de belasting kan aftrekken als beroepskosten?

Opzeggen

Een lidmaatschap is gerelateerd aan het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december.

Volgens de statuten kan het lidmaatschap worden opgezegd aan het eind een verenigingsjaar. Dit kan dus jaarlijks uiterlijk voor 1 december per mail administratie@dansbelang.nl.

Binnen enkele weken na ontvangst van de opzegging ontvang je daarvan een bevestiging per mail.