De belangenvereniging:

 • voert overleg met opleidingen, collega-organisaties en overheden
 • ontwikkelt educatieve tools
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van educatieve leerlijnen en processen
 • ondersteunt leden met advies en informatie
 • beheert een kwaliteitsregister van dansdocenten
 • beheert een keurmerk voor dans/balletscholen
 • sluit collectieve regelingen voor leden af.

Hoe doet de DANSBELANG dit in de praktijk:

 • Dansbelang voor jouvoert via diverse werkgroepen en netwerken taken uit
 • organiseert studiedagen en trainingsdagen zoals de Dansimpuls, in samenwerking met partner Holland Dance (deze worden gevalideerd en erkend door Registerleraar.nl)
 • geeft individueel en collectief advies – zowel op inhoudelijk als zakelijk gebied – via een nieuwsbrief, website, publicaties en per telefoon
 • beheert een kwaliteitsregister van dansdocenten via regelmatige accreditatie
 • beheert een register van dans/balletscholen door toetsing aan de hand van de  erkenningsregeling door Commissie Kwaliteits-Advies (CKA) .
 • sluit voor leden collectieve contracten af met Buma (informatie BUMA-kortingsregeling) en faciliteert voor leden collectieve verzekeringen zoals bij Zilveren Kruis.

Werkgroepen

Dansbelang is altijd actief met werkgroepen. Nieuwe werkgroepen buigen zich in 2016 over diverse onderwerpen zoals een ontwikkelgroep ‘theorievorming danseducatie’, een werkgroep ‘voorbereiding vervolgstudiedagen Dans! in het po’ en een werkgroep ‘voorbereiding en organisatie Dansimpulsen’.

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Dansbelang, na raadpleging van haar leden, de belangenbehartiging voor dansdocenten werkzaam in het regulier onderwijs (po en vo) overgedragen aan VONKC sectie Dans. Op vakinhoudelijk gebied blijft Dansbelang samenwerken met VONKC, VLS (Vereniging Leraren Schoolmuziek) en BDD (Beroepsvereniging Drama Docenten)

Het vakgebied dans is via VONKC-sectie dans vertegenwoordigt in het Strategisch beraad kunst- en cultuureducatie en in de Onderwijs Coöperatie en de activiteiten rond het register leraar.

Het voormalige NBDK-netwerk-dansdocenten voortgezet onderwijs is per 1 januari 2016 eveneens ondergebracht bij partner VONKC sectie Dans. Het netwerk houdt zich ook daar bezig met stimuleren van dans in het voortgezet onderwijs in het algemeen en leerplanontwikkeling van het vak dans het voortgezet onderwijs. Het ondersteunt docenten dans die werkzaam (willen) zijn in het voorgezet onderwijs zowel vakinhoudelijk als rechtspositioneel. Het netwerk is dan ook bedoeld voor en wordt ‘bemand’ door dansdocenten voortgezet onderwijs.

het netwerk dansdocenten vo ontwikkelde in opdracht van SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) o.a. de site DansTijd! (2009) en organiseert jaarlijks overleg eindexamen dans VMBO.

JA ik word graag lid