VONKC

VONKC
VONKC is partner van Dansbelang. VONKC is een vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst en cultuurvakken. 

Per 1 januari 2016 is de belangenbehartiging voor dansvakdocenten werkzaam in het binnenschoolse onderwijs overgedragen aan de sectie Dans bij VONKC. Dat betekent dat ook de vakgroep Dans in het vo is overgegaan naar VONKC.

VONKC en Dansbelang blijven op dansinhoudelijk gebied met elkaar samenwerken. Dansdocenten grotendeels werkzaam in het reguliere onderwijs adviseren wij om lid te worden van de sectie Dans van VONKC.

VONKC kent twee aandachtsgebieden:

  • de vakinhoudelijke ontwikkeling van het beeldend onderwijs en het onderwijs in kunst en cultuur (waaronder dans) in Nederland
  • het behartigen van de belangen van docenten die werkzaam zijn in de kunst en cultuurvakken.

VONKC geeft ook Kunstzone uit, het tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs.

Lees meer over de sectie Dans bij VONKC