Over Dansbelang

DANSBELANG behartigt de belangen van dansprofessionals- en ondernemingen. De leden van Dansbelang zijn dansdocenten en dans/balletscholen die vooral werkzaam en actief zijn in de amateurkunst en de vrijetijdssector. 

De missie van Dansbelang

Dansbelang streeft kwaliteit in danseducatie na en wil professioneel ondernemerschap in dans bevorderen. Het hanteert kwaliteitsregisters, organiseert studiedagen, stelt relevante informatie en kennis beschikbaar, ondersteunt het ontwikkelen van educatieve middelen en behartigt de belangen van dansprofessionals en dansondernemingen.

 

De visie van Dansbelang

Dansbelang wil een dynamisch aanbod van kwalitatieve dansactiviteiten en danseducatie in Nederland. Beoefenaars van dans beleven er plezier aan; ontwikkelen hun talenten en maken kans op doorgroei; docenten en schoolhouders vinden voldoening in een gezonde bedrijfsvoering en in het professioneel aanbieden van lessen, workshops en andere dansactiviteiten.

Dansbelang is NBDO

DANSBELANG is statutair bekend als de Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals- en Ondernemingen (NBDO). De NBDO bestaat uit voorheen de NBDK (Nederlandse Beroepsvereniging voor Danskunstenaars) en de NBOB (Nederlandse Branchevereniging Balletscholen).

Statuten Dansbelang
Jaarverslag 2018