Dansbelang: jouw belang!

BASISPROTOCOL DANSSECTOR aangepast - 20 oktober 2020 Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s - De geldende richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen BASIS PROTOCOL DANSSECTOR per 20 oktober 2020 Inspiratie-overleg Maandag 31 aug a.s. 10.00-11.00u: 1) Praktische en inhoudelijke vormgeving van danslessen tijdens deze coronatijd, hoe pakken we dit aan? 2) Hoe ga jij om met Inspiratie-overleg ~ Start van je danslessen tijdens coronatijd (organisatorisch/praktijk op de vloer) BHV Herhalingscursus zaterdag 23 januari 2021 ! Vanwege de strengere coronamaatregelen is de BHV cursus van 31 oktober helaas geannuleerd. De eerstvolgende BHV Herhalingscursus staat BHV Herhaling zaterdag 23 januari 2021 Door de strengere coronamaatregelen BHV herhalingscursus op 31 oktober in Den Haag geannuleerd – Geef je vast op voor 23 januari in Zaltbommel

Behartiging

Dansbelang behartigt de belangen van dansdocenten en dans-/balletscholen, die professioneel actief zijn in de buitenschoolse dansbeoefening en educatie. Het maakt zich sterk voor een gezonde beroepspraktijk door:

  • het verstrekken van vakinhoudelijk en zakelijk informatie;
  • overleg met opleidingen, overheden en collega-instellingen;
  • afsluiten van collectieve regelingen;
  • kwaliteitsregisters;
  • ontwikkelen van educatieve tools;
  • het organiseren van studie- en trainingsdagen.

Erkenning

Dansbelang vindt danseducatie met kwaliteit belangrijk.

Daartoe hanteert het een keurmerk voor dans/balletscholen en beheert een Kwaliteitsregisters dansdocent.

Dansdocenten die opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister zijn vakbekwaam en ontwikkelen zich blijvend in hun vakgebied.

Dans/balletscholen tonen met het keurmerk aan dat zij staan voor de kwaliteit van hun lesaanbod, vakbekwaamheid van hun docenten en kwaliteit van bedrijfsvoering..