Dansbelang: jouw belang!

Bron: Dansondernemers.nl Versoepelingen per 18 februari Vanaf vrijdag 18 februari kunnen alle locaties in ons land weer open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog Update persconferentie 15 februari We attenderen jullie graag op de volgende mooie competitie: 5e Editie AmsterDans | Wedstrijd voor jong (inter)nationaal danstalent PERSBERICHT | Amsterdam, 7 februari 2022 - Op 5e Editie AmsterDans | Wedstrijd voor jong (inter)nationaal danstalent Zie hier het laatste N I E U W S

Behartiging

Dansbelang behartigt de belangen van dansdocenten en dans-/balletscholen, die professioneel actief zijn in de buitenschoolse dansbeoefening en educatie. Het maakt zich sterk voor een gezonde beroepspraktijk door:

  • het verstrekken van vakinhoudelijk en zakelijk informatie;
  • overleg met opleidingen, overheden en collega-instellingen;
  • afsluiten van collectieve regelingen;
  • kwaliteitsregisters;
  • ontwikkelen van educatieve tools;
  • het organiseren van studie- en trainingsdagen.

Erkenning

Dansbelang vindt danseducatie met kwaliteit belangrijk.

Daartoe hanteert het een keurmerk voor dans/balletscholen en beheert een Kwaliteitsregisters dansdocent.

Dansdocenten die opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister zijn vakbekwaam en ontwikkelen zich blijvend in hun vakgebied.

Dans/balletscholen tonen met het keurmerk aan dat zij staan voor de kwaliteit van hun lesaanbod, vakbekwaamheid van hun docenten en kwaliteit van bedrijfsvoering..